• ESEL ELDİVEN, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmektedir. Bu kapsamda EcoVadis platformuna 2012 yılından itibaren üye olup her yıl Çevre, İşçi ve İnsan Hakları, Etik ve Sürdürülebilir Tedarik olmak üzere 4 ana başlık üzerinden değerlendirme yapmaktadır.
  • Sosyal sorumluluk uygulamaları kapsamında;
  • Dil, din, ırk, renk, cinsiyet, siyasi görüş, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile çalışanlarımız arasında ayrımcılık yapmamayı,
  • Kurumsal sosyal sorumluluk ilkesi benimseyerek topluma fayda sağlamayı,
  • Tüm çalışanlara sosyal uygunluğun temeliyle ilgili bilinçlendirme eğitimlerinin verildiğini,
  • Kanunlar çerçevesinde belirlenmiş olan yaş sınırlarına uyarak üretimin hiçbir aşamasında çocuk işçi çalıştırmadığını,
  • Yolsuzluğun, rüşvetin, şantajın ve suiistimalin her türlüsüne meyil vermemeyi,
  • Üretimden kaynaklı oluşacak çevresel etkilerin önüne geçmek için sorumluluk projelerine dâhil olmayı,

Temel ilke olarak alır.