• ESEL ELDİVEN olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasının amacı bünyesinde uygulanan iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi standardına uygun olarak sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, iş kazalarını önlemek ve çalışan temsilcisi ile çalışan katılımını sağlamak ve çalışanlar dâhil ilgili taraflara bildirmektir.
 • ESEL ELDİVEN faaliyetlerinin tüm aşamalarında uygulamalarını sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortam için;
 • İş kazalarının ve ESEL ELDİVEN olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasının amacı bünyesinde uygulanan iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi standardına uygun olarak sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, iş kazalarını önlemek ve çalışan temsilcisi ile çalışan katılımını sağlamak ve çalışanlar dâhil ilgili taraflara bildirmektir.
 • ESEL ELDİVEN faaliyetlerinin tüm aşamalarında uygulamalarını sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortam için;
 • İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli tedbirleri belirlemeyi, uygulamayı ve uygulatmayı,
 • İSG tehlikelerini dikkate alarak çalışanların katılımıyla risk değerlendirmesi yapmayı ve kabul edilebilir risk seviyesine ulaşmayı,
 • Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı için güvenli ekipman ve uygun teknolojiler kullanmayı,
 • İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının iyileştirilmesi çalışmalarına organizasyonun her aşamasının ve paydaşlarının katılımını sağlamayı,
 • Çalışan ve çalışan temsilcilerine danışmayı ve katılımlarını sağlamayı,
 • Yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önlemeyi,
 • İş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturmayı ve yaşam tarzı haline getirmeyi benimsemeyi ve bu doğrultuda;
 • İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal yükümlülükleri, ilgili standartları ve şartları karşılamayı,
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda proaktif bir yaklaşım ile süreçlerini sürekli iyileştirmeyi ve performansını arttırmayı,
 • İş sağılığı ve güvenliği ilkelerinin benimsenmesi için çalışanlarına ve hizmet aldığı alt yüklenici/tedarikçi firmaların çalışanlarına, ziyaretçilere, stajyerlere yönelik eğitim ve etkinlikleri geliştirerek sürdürmeyi

Taahhüt eder.