• BGYS Politikamızın amacı ile birlikte üst yönetim olarak aşağıdakilerin sağlanacağını taahhüt ederiz:
 • İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı ESEL  ELDİVEN’ in bilgi varlıklarını korumak, bilgiye erişilebilirliği iş prosesleriyle gerektiği şekilde sağlamak, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak, sürekli iyileştirmeye yönelik çalışmalar yaparak, Bilgi İşlem, İdari İşler ve Satın Alma ile İnsan Kaynakları şubelerinde gümrük ve dış ticaret işlemlerini ve bu işlemlerine ilişkin lojistik, depolama, muhasebe, finans ve bilgi işlem faaliyetlerinin bilgi varlıkları ile bu varlıkları korumak amacıyla kullandığı güvenlik önlemlerini, TS EN ISO/IEC 27001:2013 standardı kapsamında gümrük ve dış ticaret işlemlerini ve bu işlemlerine ilişkin lojistik, depolama, muhasebe, finans ve bilgi işlem faaliyetlerinin bilgi varlıkları ile bu varlıkları korumak amacıyla kullandığı güvenlik önlemlerini, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurmak,
 • Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesinin sürekliliğini sağlamak;
 • Gizlilik : Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi,
 • Bütünlük : Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi,
 • Erişilebilirlik : Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşabildiğinin gösterilmesi,
 • ESEL ELDİVEN’ in işlediği ve sakladığı bütün kişisel verileri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlanan, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına uygun olarak korumak, saklamak ve işlemek,
 • Sadece elektronik ortamda tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortamda bulunan tüm verilerin güvenliği ile ilgilenmek,
 • Bilgi Güvenliği Yönetimi eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak,
 • Bilgi Güvenliğindeki gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıklıkların, BGYS Ekibine rapor etmek ve BGYS Ekibi tarafından soruşturulmasını sağlamak,
 • İş süreklilik planları hazırlamak, sürdürmek ve test etmek,
 • Bilgi Güvenliği konusunda periyodik olarak değerlendirmeler yaparak mevcut riskleri tespit etmek. Değerlendirmeler sonucunda, aksiyon planlarını gözden geçirmek ve takibini yapmak,
 • Sözleşmelerden doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemek.